OBSŁUGA WALUTOWA

            Bank Spółdzielczy w Żyrakowie informuje, iż w celu sprostania potrzebom Klientów rozpoczął w miesiącu kwietniu 2019 roku świadczenie usług w zakresie obsługi walutowej.

            Oferta obsługi walutowej, na moment wprowadzenia, dotyczy waluty Euro, przy czym Bank nie wyklucza poszerzenia w przyszłości oferty o kolejne waluty (zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów).     Bank Spółdzielczy w Żyrakowie wprowadził do swojej oferty:     Bank ustalił następującą listę placówek Banku dokonujących gotówkowych operacji walutowych:      Natomiast obsługa bezgotówkowa w zakresie operacji walutowych jest dokonywana we wszystkich placówkach Banku.

     Wysokość kwoty, powyżej której wypłaty w walucie obcej wymagają awizowania minimum na dwa dni przed planowaną datą wypłaty została ustalona      w wysokości 2.000 €.

     Wysokość kwoty, powyżej której wypłaty w walucie obcej wymagają awizowania minimum na trzy dni przed planowaną datą wypłaty wynosi 2.000 USD.

     Aktualna lista placówek oraz wysokość awizowanej kwoty jest na bieżąco aktualizowana na tablicach ogłoszeń we wszystkich placówkach Banku oraz      na stronie internetowej Banku www.bszyrakow.pl.

     Klient ma możliwość negocjacji kursu, po jakim dokonywana jest transakcja w Banku od kwoty 20.000 zł (po przeliczeniu na PLN).

     Po więcej informacji zapraszamy do naszych placówek.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!