Ład korporacyjny

       Bank Spółdzielcz w Żyrakowie, decyzją Zarządu Banku przyjął Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.
Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relację z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Informacje dodatkowe:

Struktura organizacyjna

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału

Informacja o możliwości restrukturyzacji zadłużenia

Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu

Polityka informacyjna