Usługi Płatnicze

            Uprzejmie informujemy, że wraz z wejściem w życie Ustawy o Usługach Płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz .U. nr 199, poz. 1175), która wprowadziła regulacje unijnej Dyrektywy 2077/64/EC dotyczące jednolitych zasad wykonywania usług płatniczych na terenie Uni Europejskiej, Bank dostosował swoją działalność do wymogów tej ustawy.

            Treść zmienionych regulaminów znajduje się w placówkach Banku. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt nr. tel. 14 682 25 70.