Dla posiadaczy Kart Visa

       Dbając o bezpieczeństwo Klientów Banku, wprowadziliśmy nowe machanizmy znacznie podnoszące bezpieczeństwo transakcji wykonywanych za pomocą kart Visa. W związku z możliwością korzystania od dnia 01 lutego 2015r. z nowych płatności internetowych Klienci, którzy we wniosku o Kartę Płatniczą podali numer telefonu stacjonarnego oraz klienci, którzy zmienili numer telefonu komórkowego proszeni są o zaktualizowanie danych dotyczących numerów telefonów komórkowych.


       Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Żyrakowie od 01.02.2015r. wprowadził zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

  • Wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart Visa, który będzie realizowany według następującego schematu: każda transakcja dokonana kartą Visa w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez Visa na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Żyrakowie.
  • Wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegających na podaniu przez Posiadacza rachunku/użytkownika karty Hasła 3 D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.
  • Dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 01.02.2015 r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku lub bezpośrednio w placówce Banku Spółdzielczego w Żyrakowie .Każdy użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

      Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym należy:

  • Wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl .
  • Podać numer PESEL - dla rezydentów a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego.
  • Wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy jest dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będą Pastwo mogli dokonać następujących czynności:

- aktywować zabezpieczenie 3DSecure,

- zmienić kod PIN,

- zastrzegać kartę.


W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00