ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻYRAKOWIE

            Zarząd Banku Spółdzielczego w Żyrakowie serdecznie zaprasza wszystkich członków do uczestnictwa w zebraniach grup członkowskich. W trakcie zebrań zostanie zaprezentowane sprawozdanie z działalności Banku za rok 2017 oraz zostaną przeprowadzone wybory nowych przedstawicieli na Zebrania Przedstawicieli na kadencję 2018-2022.

            Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram wraz z miejscem oraz terminem poszczególnych zebrań.
ZAPRASZAMY!