PRZELEWY SORBNET

            W przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy dla naszych klientów możliwość realizacji poprzez bankowość internetową szybkich przelewów w systemie SORBNET (czas otrzymania środków przez odbiorcę zazwyczaj nie przekracza 1 godziny). Przelewy SORBNET (przelewy krajowe z wyłączeniem przelewów do ZUS i US) można zlecać w systemie bankowości internetowej w godzinach od 7:30 do 14:00.

Za realizację przelewów SORBNET Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych, która na dzień 08.05.2018 roku wynosi:

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszymi placówkami.


Godziny graniczne realizacji przelewów


Zapraszamy do korzystania!