Mechanizm Podzielonej Płatności

            Z dniem 1 lipca 2018 r obowiązuje Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Link do ustawy.

Co to oznacza?

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Żyrakowie

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

Dysponowanie środkami na rachunku VAT: