Bezpieczny internet

       Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przypominamy Państwu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej. Poniżej prezentujemy podstawowe środki bezpieczeństwa jakie każdy użytkownik Bankowości Internetowej powinien stosować:

 • ustal odpowiednie do Twoich potrzeb limity operacji dla przelewów;
 • zawsze sprawdzaj na stronie logowania bankowości elektronicznej aktualne zasady bezpiecznego korzystania z tej usługi;
 • sprawdzaj informacje o zagrożeniach dla użytkowników bankowości elektronicznej na stronie Związku Banków Polskich: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci (link znajduje się na stronie logowania bankowości elektronicznej);
 • jeśli otrzymasz komunikat o przerwie konserwacyjnej podczas logowania lub realizacji przelewu, koniecznie zrezygnuj z dalszej pracy w bankowości elektronicznej i skontaktuj się z Bankiem;
 • nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku;
 • nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji – bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;
 • uważaj na nietypowe informacje z banku, nie wykonuj podejrzanych poleceń, a w szczególności nie instaluj oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
 • instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze lub smartfonie należy zachować szczególną ostrożność;
 • zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony bankowości elektronicznej rozpoczyna się od https:// oraz zweryfikować czy certyfikat strony wystawiony jest na ebank.bszyrakow.pl (kliknięcie na „zatrzaśniętą kłódkę” w pasku przeglądarki). Brak „zatrzaśniętej kłódki” oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym dane nie są szyfrowane.
 • należy unikać przeklejania numerów rachunków (tj. używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v, ctrl+insert/shift+insert), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku;
 • nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych, itp.
 • nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom;
 • należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych);
 • należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf;
 • należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację;
 • należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – Wyloguj – gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika.


W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy skontaktować się z Bankiem.