Ład korporacyjny

       Bank Spółdzielczy w Żyrakowie, decyzją Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej przyjął Politykę przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Żyrakowie, opracowaną na podstawie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.
Polityka przestrzegania zasady ładu korporacyjnego jest zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne w Banku, w tym relacje z udziałowcami klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO:

Polityka przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Polityka informacyjna

Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego

INFORMACJE DODATKOWE:

Struktura organizacyjna

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (wg stanu na 31.12.2022 r.)

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (wg stanu na 31.12.2021 r.)

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (wg stanu na 31.12.2020 r.)

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (wg stanu na 31.12.2019 r.)

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (wg stanu na 31.12.2018 r.)

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (wg stanu na 31.12.2017 r.)

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (wg stanu na 31.12.2016 r.)

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ