Historia Banku

          Bank Spółdzielczy w Żyrakowie posiada ponad 50-letnią historię. Placówka została utworzona na bazie Punktu kasowego Banku Spółdzielczego w Dębicy. Z inicjatywy Komitetu założycielskiego w skład którego wchodzili: Władysław Wodzień, Jan Chwiej,Wojciech Gil, Jan Skóra, Franciszek Szymaszek, Jan Kołodziej, Kazimierz Ćwik, Aleksander Marzec, Zygmunt Kuroś, Tomasz Ferenc, Stanisław Lach, Franciszek Lipa i Józef Mierzwa. 29 grudnia 1961 r. w Sądzie Powiatowym w Rzeszowie został zarejestrowany pierwszy Statut naszej Spółdzielni pod nazwą Kasa Spółdzielcza w Żyrakowie. Pierwszy Zarząd Spółdzielni stanowili: Władysław Wodzień, Jan Chwiej i Maria Żabicka.

Bank Spółdzielczy w Żyrakowie jest Bankiem wyłącznie z kapitałem polskim.
W skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żyrakowie wchodzą:
członkowie Rady:
Na członków Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej zostali wybrani:
Bankiem kieruje Zarząd w składzie: