Lokata na 6

Oprocentowanie stałe - 2,3% (w skali roku).

Minimalna kwota lokaty – 5 000,00 zł.

Maksymalna kwota lokaty – 200 000,00 zł.

Oferta dla nowych środków – za nowe środki uznaje się środki pieniężne Klienta stanowiące nadwyżkę ustaloną według salda środków zgromadzonych w Banku Spółdzielczym w Żyrakowie na lokatach terminowych, według stanu na dzień 30 listopada 2017 roku.

Lokata nieodnawialna – po okresie umownym lokata przeksięgowywana na nieoprocentowane konto.

Okres subskrypcji lokaty trwa od 18 grudnia 2017 roku do odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Szczegóły w Regulaminie oraz w placówkach Banku.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK